Blog

Làm sao để có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh?

Làm sao để có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh?

Bạn phải tốn thời gian dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trong đầu trước khi nói, vì sao lại thế? Vấn đề nằm ở chỗ là bạn không thể suy nghĩ bằng tiếng Anh. Đây là một trong những trở ngại cho người ... Read More