Học tiếng anh

Thực hiện 10 nguyên tắc sau để học tốt ngoại ngữ

Kiên trì là yếu tố không thể thiếu khi học một loại ngoại nữa nào đó, tuy nhiên đôi lúc bạn sẽ cảm thấy chán nản vì phải tiếp thu và thực hành quá nhiều kiến thức, vậy làm thế nào để vượt qua điều ...

Làm sao để có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh?

Bạn phải tốn thời gian dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trong đầu trước khi nói, vì sao lại thế? Vấn đề nằm ở chỗ là bạn không thể suy nghĩ bằng tiếng Anh. Đây là một trong những trở ngại cho ...

(English) Learn English through funny puzzles

(English)

"Three doctors said Robert was their brother Robert said he did not have any brother Who lied?" Let's see if you can solve all the English puzzles below.

(English) Learn English through funny puzzles #2

(English)

'Which tire does not move when a car turns right'? By vocabulary, guess the meaning of this puzzle and give the answer in the shortest possible time.

(English) The answers of funny puzzles #2

(English)

Here are the answer of the funny puzzles #2. Have fun with that and share it!