Học tiếng anh

(English) Learn English through funny puzzles #2

(English)

'Which tire does not move when a car turns right'? By vocabulary, guess the meaning of this puzzle and give the answer in the shortest possible time.

(English) The answers of funny puzzles #2

(English)

Here are the answer of the funny puzzles #2. Have fun with that and share it!

Châm ngôn tiếng anh về tình yêu và cuộc sống

Trong cuộc sống và kể cả tình yêu của chúng ta có rất nhiều câu châm ngôn và thành ngữ tiếng anh hay, được đúc kết từ những trải nghiệm của người xưa. Những lúc bạn gặp khó khăn, cần một động lực ...

Cách phát âm ed trong tiếng anh

Đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng anh thì âm ed gây rất nhiều nhầm lẫn. Nhiều bạn không biết được cách phát âm ed như thế nào cho đúng vì chúng có những quy tắc riêng theo từng trường hợp. ...