banner3 Banner 2 Banner 1

THONG LANGUAGE

Learning english online on Thonglanguage High effective, low cost

CSS3 Animations

VIP

Pricing

Mon VIP Account (30 days)

The Mon VIP account will help you to study all Monenglish courses in the most complete, cost-effective and cost-effective way. Click Watch Now.

50.000 VNĐ
Pricing

Mon VIP Account (100 days)

The Mon VIP account will help you to study all Monenglish courses in the most complete, cost-effective and cost-effective way. Click Watch Now.

100.000 VNĐ
Pricing

Mon VIP Account (01 years)

The Mon VIP account will help you to study all Monenglish courses in the most complete, cost-effective and cost-effective way. Click Watch Now.

250.000 VNĐ

Best of Vocabulary package

Pricing

3000 Oxford Common Words

For English learning to be convenient and simple English learners need to improve vocabulary. The English vocabulary is vast, estimated at 300,000 words and can take a lifetime to learn.

100.000 VNĐ
Pricing

600 essential words for the toeic

Hi, Toeic is currently one of the most popular exams in Vietnam. A Toeic is the bridge to the business to choose human resources in the global business is growing.

50.000 VNĐ
Pricing

English vocabulary by subject "Household items"

English vocabulary by subject "Household items" will help you master the types of exercises and readings related to the field. Click here to register.

20.000 VNĐ
Pricing

English vocabulary by subject "things"

English vocabulary by subject "things" will help you master the types of exercises and readings related to the field. Click here to register.

20.000 VNĐ
Pricing

English vocabulary on visual topics

English vocabulary on visual topics will help you master the types of exercises and reading related to the field. Click here to register.

20.000 VNĐ
Pricing

The English subject vocabulary on hearing

The English subject vocabulary on hearing will help you master the types of exercises and reading related to the field. Click here to register.

20.000 VNĐ

BLOG

(Tiếng Việt) Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và bài tập

(Tiếng Việt) Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và bài tập

(Tiếng Việt)

Thonglanguage giới thiệu về cấu trúc Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và bài tập đầy đủ nhất sẽ giúp bạn thành thạo nhanh chóng. Click vào học ngay ...

(Tiếng Việt) Thực hiện 10 nguyên tắc sau để học tốt ngoại ngữ

(Tiếng Việt) Thực hiện 10 nguyên tắc sau để học tốt ngoại ngữ

(Tiếng Việt)

Kiên trì là yếu tố không thể thiếu khi học một loại ngoại nữa nào đó, tuy nhiên đôi lúc bạn sẽ cảm thấy chán nản vì phải tiếp thu và thực hành quá nhiều kiến thức, vậy làm thế nào để ...

How can you think in English?

How can you think in English?

We were exposed to English at a young age, but why are not we comfortable speaking English in the real world?
Having passed the TOEFL exams with a bad score but still confused when talking ...

(Tiếng Việt) Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

(Tiếng Việt) Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất