Học tiếng anh

(Tiếng Việt) Thực hiện 10 nguyên tắc sau để học tốt ngoại ngữ

(Tiếng Việt)

Kiên trì là yếu tố không thể thiếu khi học một loại ngoại nữa nào đó, tuy nhiên đôi lúc bạn sẽ cảm thấy chán nản vì phải tiếp thu và thực hành quá nhiều kiến thức, vậy làm thế nào để ...

How can you think in English?

We were exposed to English at a young age, but why are not we comfortable speaking English in the real world?
Having passed the TOEFL exams with a bad score but still confused when talking ...

Learn English through funny puzzles

"Three doctors said Robert was their brother Robert said he did not have any brother Who lied?" Let's see if you can solve all the English puzzles below.

Learn English through funny puzzles #2

'Which tire does not move when a car turns right'? By vocabulary, guess the meaning of this puzzle and give the answer in the shortest possible time.

(Tiếng Việt) Châm ngôn tiếng anh về tình yêu và cuộc sống

(Tiếng Việt)

Trong cuộc sống và kể cả tình yêu của chúng ta có rất nhiều câu châm ngôn và thành ngữ tiếng anh hay, được đúc kết từ những trải nghiệm của người xưa. Những lúc bạn gặp khó khăn, cần ...